Przejdź do stopki

Z sesji Rady Gminy

Z sesji Rady Gminy

Treść

13 marca 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kamienica odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy Kamienica. Na sesji z istotniejszych punktów obrad znalazły przedłożenia sprawozdań z pracy komisji rady gminy za 2022 r. oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planów pracy tychże komisji na 2023 r.

Radni zdecydowali również o niewyodrębnianiu Funduszu Sołeckiego na przyszły rok. W argumentacji przedkładanej przez Wójta Gminy Kamienica znalazł się ten kluczowy, który określił stopę zwrotu środków przeznaczanych na fundusz sołecki jako niewspółmierną do kosztów jego funkcjonowania. Większość radnych w głosowaniu podzieliła tę opinię.
Dodatkowo podczas obrad  sesji gospodarze samorządu lokalnego wręczyli asp. szt. Mariuszowi Czachurskiemu – kierownikowi Posterunku Policji  w Kamienicy (przejście na emeryturę) podziękowanie za rzetelną, wzorową służbę na rzecz gminnej społeczności.
Ponadto z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa przypadającego w dniu 11 marca wszystkim sołtysom obecnym na sesji złożono życzenia i wręczono symboliczne kwiaty.

Zdjęcia

Menu
Informacje
2124620