Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE – XXXVII Sesja Rady Gminy Kamienica – 12 maja

Treść

12 maja 2023 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Kamienicy (sala konferencyjna) odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Kamienica.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
 5. Wystąpienia zaproszonych gości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kamienica na lata 2023-2027.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu udziału w prawie użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Kamienica.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/141/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości Gminy Kamienica - działki nr 261/2 położonej w miejscowości Kamienica, służebnością gruntową przejazdu i przechodu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości Gminy Kamienica dz. ew. nr 2178 (część) o pow. 76 m2.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości Gminy Kamienica dz. ew. nr 2189/4 (część).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości Gminy Kamienica dz. ew. nr 2178 (część) o pow. 255 m2.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2023-2026.
 15. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu Współpracy Gminy Kamienica z organizacjami pozarządowymi.
 16. Informacja Kierownika GOPS „Ocena zasobów pomocy społecznej Gmina Kamienica za 2022 rok”.
 17. Zapoznanie Rady z korespondencją kierowaną do Rady Gminy Kamienica.
 18. Interpelacje i zapytania Radnych oraz odpowiedzi.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie XXXVII Sesji Rady Gminy Kamienica.

OGŁOSZENIE - plik pdf

 

 

 

Menu
Informacje
1934419