Przejdź do stopki

Z sesji Rady Gminy

Z sesji Rady Gminy

Treść

12 maja 2023 r., o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kamienica miała miejsce XXXVII Sesja Rady Gminy Kamienica.

W początkowej części obrad Radni wysłuchali wystąpienia Powiatowego Inspektora Weterynarii – Anety Kawuli, która na podstawie przygotowanej prezentacji omówiła wszelkie aspekty związane ze wścieklizną, od objawów po działania w związku z rozpoznaniem zakażenia. Przy okazji przedstawiania tematu zwróciła szczególną uwagę na to, aby opiekować się zwierzętami domowymi, tj. psami i kotami oraz bacznie je obserwować, zwłaszcza po spotkaniach z dziko żyjącymi zwierzętami, a także w czasie okresowych szczepień lisów. W swoim wystąpieniu Inspektor zwróciła także uwagę na bardzo dobrą współpracę z gminą Kamienica, podkreślając przy tym brak zdiagnozowanych zakażeń na terenie naszej gminy w ostatnich latach.

Kolejno głos zabrała przybyła na sesję Anna Paluch – poseł na Sejm RP. W swoim wystąpieniu przedstawiła sprawozdanie ze swojej pracy poselskiej, z uwzględnieniem działalności na rzecz Powiatu Limanowskiego oraz gminy Kamienica. Po zakończeniu wypowiedzi, Wójt skierował do poseł Anny Paluch podziękowania za życzliwość dla gminy oraz pomoc i wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych na realizowane przez gminę inwestycje, ze szczególnym uwzględnieniem planowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kamienicy.

W trakcie obrad Radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2023-2026.

 

 

Menu
Informacje
2070680