Przejdź do stopki

Konsultacje społeczne LSR 2023-2027

Konsultacje społeczne LSR 2023-2027

Treść

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do następujących dokumentów tj.: budżetu LSR, planu działania, planu finansowego oraz przedsięwzięć w ramach opracowywanej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętej Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Na Państwa uwagi czekamy do 29 maja 2023 r.

Uwagi można zgłaszać za pomocą Formularza Zgłaszania Uwag, który stanowi załącznik do niniejszego artykułu.

Wypełniony Formularz Zgłaszania Uwag prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@lgdlimanowa.eu, wpisując w tytule maila: „Konsultacje społeczne LSR 2023-2027”, lub przesłać listownie na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”
ul. Józefa Piłsudskiego 20
34-600 Limanowa
z dopiskiem: „Konsultacje społeczne LSR 2023-2027”.

Formularz Zgłaszania Uwag można także złożyć osobiście w siedzibie LGD w Limanowej.

Wszystkie dokumenty o których mowa powyżej znajdują się w załączeniu do niniejszego artykułu oraz pod poniższym linkiem:

https://www.lgdlimanowa.eu/pl/nwsm/450/konsultacje-spoleczne-lsr-2023-2027

ZALĄCZNIKI:

 

 

Menu
Informacje
2070675