Przejdź do stopki

Absolutorium dla Wójta

Absolutorium dla Wójta

Treść

19 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kamienica odbyła się XXXVIII Sesja Rady Gminy Kamienica. Najważniejsze punkty sesji dotyczyły debaty nad raportem o stanie gminy, udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kamienica oraz udzielenia absolutorium wójtowi z tytułu wykonania budżetu za 2022 r.

W sesji absolutoryjnej uczestniczyło 13 radnych. Najpierw głos zabrał wójt, przedkładając raport o stanie gminy i omawiając go w najistotniejszych elementach. W swojej wypowiedzi zwrócił szczególną uwagę na dużą ilość środków finansowych pozyskanych z zewnątrz, omówił sprawy związane z inwestycjami, oceniając sytuację gminy jako stabilną, pomimo trudnego czasu.
Następnie odbyła się krótka debata nad raportem o stanie gminy. W tym punkcie radni zwracali uwagę na to, że pomimo wysokiej inflacji, wojny na Ukrainie oraz czasu pocovidowego wójt przepracował solidnie ten okres, za co należą mu się pochwała. Budżet utrzymywał dobre, stabilne wskaźniki przy jednoczesnym realizowaniu wielu zadań inwestycyjnych. Jeżeli dochodziło do sytuacji spornych, to  udawało się wypracowywać konsensus między wójtem a radnymi.
Radni ocenili pozytywnie miniony rok, co znalazło swoje przełożenie w kolejnym po debacie punkcie w sprawie udzielenia wójtowi Władysławowi Sadowskiemu wotum zaufania. 13 radnych jednomyślnie zagłosowało za udzieleniem absolutorium. Kolejna uchwała w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium znalazła jednogłośne poparcie radnych, to już 25 absolutorium dla wójta Władysława Sadowskiego.
Na koniec sesji wójtowi Władysławowi Sadowskiemu oraz skarbnik Łucji Korus wręczono okolicznościowe wiązanki kwiatów.

 

Zdjęcia

Menu
Informacje
2070630