Przejdź do stopki

Prośba o racjonalne gospodarowanie wodą

Prośba o racjonalne gospodarowanie wodą

Treść

Z uwagi na niski stan wód podziemnych i pogarszającą się sytuację hydrogeologiczną Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy apeluje do mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody z wodociągu gminnego.

Prosimy o wykorzystywanie wody jedynie w celach zaspokojenia potrzeb bytowych. Obecnie obserwujemy wyższy pobór wody, niż przed okresem wakacyjnym, częstokroć ilość wody tłoczonej do zbiornika jest mniejsza niż jej pobór przez mieszkańców. Napełnianie basenów, podlewanie ogródków i mycie samochodów prowadzić będzie do sytuacji, w której wody zabraknie na zapewnienie podstawowych potrzeb oraz do przerw w dostawie wody.
Nadmieniamy, że dokładamy wszelkich starań, by utrzymać ujęcie wody oraz sieć wodociągową w jak najlepszym stanie, sytuacja hydrogeologiczna jest jednak niezależna od naszych działań.

Justyna Palkij – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamienicy

 

Menu
Informacje
2084195