Przejdź do stopki

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Kamienica

Treść

Gmina Kamienica otrzymała dofinansowanie w wysokości 1,148 mln zł na zadanie „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zbludzy”. W ramach przedsięwzięcia będą docieplone ściany budynku i poddasze, wymieniona stolarka okienno drzwiowa, zmodernizowana kotłownia, wymienione grzejniki  oraz wykonana instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW.

Zadanie dofinansowano w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.

Lista projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu – plik pdf

Menu
Informacje
2084133