Przejdź do stopki

Wybory do Izb Rolniczych

Wybory do Izb Rolniczych

Treść

24 września 2023 r. odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych na kolejną 4‑letnią kadencję, obejmującą lata 2023-2027.

W związku z zarządzeniem przez Krajową Radę Izb Rolniczych wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych oraz wyznaczeniem terminu wyborów na dzień 24 września 2023 roku, Małopolska Izba Rolnicza przystąpiła do przygotowań organizacyjnych.
Na stronie internetowej Małopolskiej Izby Rolniczej (www.mir.krakow.pl) funkcjonuje zakładka „Wybory do Izb Rolniczych 2023”, gdzie publikowane są wszystkie niezbędne informacje dotyczące organizacji i przygotowań do tegorocznych wyborów do samorządu rolniczego.

Powołanie Okręgowej Komisji Wyborczej

Urząd Gminy Kamienica, informuje, że powołana została Okręgowa Komisja Wyborcza w Kamienicy.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 146 w Kamienicy – plik pdf

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 146 w Kamienicy informuje, że do dnia 4 września 2023 roku można zgłaszać kandydatów na członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w wyborach zarządzonych na dzień 24 września br.
Kandydatem może być osoba, która jest członkiem Izby Rolniczej – tj. posiada gospodarstwo rolne na terenie Gminy Kamienica i przedłoży następujące dokumenty:

  1. Zgłoszenie kandydata.
  2. Pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym oraz o niekaralności za przestępstwo umyślne.
  3. Zgodę kandydata na przetwarzane danych osobowych.
  4. Listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej (rolników z terenu gminy Kamienica), popierających zgłoszenie kandydata.

W przypadku gdy zgłoszenia nie będzie dokonywał kandydat osobiście – dodatkowo pisemne upoważnienie dla osoby zgłaszającej do dokonania zgłoszenia (podpisane przez kandydata) oraz zgodę osoby zgłaszającej na przetwarzane danych osobowych.
Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do dnia 4 września 2023 roku – w Urzędzie Gminy w Kamienicy (pokój nr 17) – w dni robocze w godzinach od 7:30 – do 15:30.

DOKUMENTY KANDYDATÓW DO RAD POWIATOWYCH MIR

►Zgłoszenie kandydata (►docx►pdf)
►Zgłoszenie kandydata osoby prawnej (►docx►pdf)
►Oświadczenia kandydata (►docx►pdf)
►Lista poparcia kandydata (►docx►pdf)
►Lista poparcia kandydata osoby prawnej (►docx►pdf)
►Upoważnienie do zgłoszenia kandydatury (►docx►pdf)
►Upoważnienie do zgłoszenia kandydatury osoby prawnej (►docx►pdf)
►Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (►pdf)

 

Menu
Informacje
2084203