Przejdź do stopki

Płatność dla małych gospodarstw zamiast płatności bezpośrednich

Płatność dla małych gospodarstw zamiast płatności bezpośrednich

Treść

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło ułatwienie dla rolników, którzy posiadają małe gospodarstwa. Mogą oni wnioskować o płatność, która zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie. Dokumenty należy składać do 31 sierpnia 2023 roku wyłącznie przez aplikację eWniosekPlus. Wprowadzone ułatwienie dotyczy rolników, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok. Stawka ryczałtu to 225 euro/ha.

Trwa nabór wniosków w ramach płatności dla małych gospodarstw, która to płatność zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów). Jeżeli rolnik, żądający przyznania płatności dla małych gospodarstw, we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 ubiegał się także o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu), płatności ONW, płatności ekologicznej, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej – wówczas poza płatnością dla małych gospodarstw może otrzymać pieniądze z tych płatności.
Żeby skorzystać z takiego rozwiązania, wystarczy złożyć do 31 sierpnia 2023 r. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus) skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”. Jego wzór znajduje się na stronie internetowej Agencji. Takie oświadczenie będzie można wycofać do 31 sierpnia br.
Wszyscy rolnicy, którzy dostarczyli do tej pory te dokumenty w innej formie (e-mailem, w wersji papierowej do placówki ARiMR), proszeni są o złożenie tego oświadczenia przez aplikację eWniosekPlus przed zakończeniem naboru.

Więcej informacji oraz treść oświadczenia - otwórz 

Materiały

Instrukcja opisująca szczegółowo sposób złożenia żądania przyznania płatności dla małych gospodarstw - otwórz

Źródło:ARiMR

 

 

Menu
Informacje
1998650