Przejdź do stopki

Gminne Święto Plonów

Gminne Święto Plonów

Treść

Tradycji stało się zadość. Doroczne święto plonów w gminie Kamienica, zgodnie z przyjętymi założeniami jego organizatorów, przebiegało w bogatej oprawie religijnej i regionalnej. 

15 sierpnia  w Zalesiu odbyły się Dożynki Gminy Kamienica. Święto Plonów rozpoczęto uroczystą Mszą św. koncelebrowaną przez  proboszcza zalesiańskiej parafii ks. Ryszarda Kochanowicza, proboszcza parafii Kamienica ks. Jana Betleja i emerytowanego proboszcza parafii w Starej Wsi ks. Mariana Tyrkę, który jednocześnie wygłosił homilię. Po nabożeństwie barwny dożynkowy korowód, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej, przemaszerował na plac przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie miała miejsce dalsza część rolniczego święta.
Oficjalnego otwarcia dożynek dokonał wójt gminy – Władysław Sadowski, który przywitał przybyłych na uroczystość gości; wśród nich byli  m.in.:  senator Jan Hamerski, posłowie: Urszula Nowogórska i Jan Duda, radny Województwa Małopolskiego Grzegorz Biedroń, przedstawiciele starostwa powiatu limanowskiego ze starostą Mieczysławem Urygą i członkiem zarządu powiatu – Józefem Jaworskim, radni gminy Kamienica z przewodniczącym Hilarym Majewskim, przedstawiciele instytucji, zakładów pracy, stowarzyszeń oraz sołtysi.
Po oficjalnym otwarciu święta plonów odbył się tradycyjny obrzęd dożynkowy, podczas którego na ręce Wójta Gminy Kamienica, Proboszcza Parafii Zalesie i Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy starostowie dożynek – Zuzanna Wierzycka i Jan Chryczyk złożyli tradycyjny bochen chleb, a poszczególne sołectwa  wręczyły koszyki „z owocami z naszej gminnej ziemi”. Wieniec dożynkowy zaprezentowali przedstawiciele sołectwa Zalesie – osiedla: Mikołajczyki, Ślagi, Piechotówka, Zalas, Wyrębiska i Kominy. Również w tej części dożynek Wójt i Przewodniczący Rady Gminy Kamienica wręczyli księdzu proboszczowi – Ryszardowi Kochanowiczowi list gratulacyjny z okazji 35-lecia kapłaństwa.
Potem przyszedł czas na konkurs wieńców dożynkowych. Rękodzieło artystyczne oceniało jury w składzie: Leszek Leśnik – kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Limanowej (przewodniczący komisji), Maria Winkiewicz – emerytowany  pracownik GOKSiR w Kamienicy, Zofia Chlipała – pracownik GOKSiR w Kamienicy. Pierwsze miejsce w konkursie zajęły ex aequo grupy wieńcowe z Zalesia i Szczawy. Dwa równorzędne drugie miejsca przyznano dla grup wieńcowych z Kamienicy Górnej i Zasadnego. Trzecie miejsce przypadło dla grupy wieńcowej ze Zbludzy.
Oprawę artystyczną imprezy zapewnił występ KGW ze Zbludzy, kapeli ISKRA oraz zespołu LUZ MUZ, a Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Kamienica przygotowały, cieszące się dużym zainteresowaniem potrawy regionalne.
Tegoroczne gminne święto plonów to kolejny pomost między dziś a wczoraj Kamienicy i potwierdzenie wierności tradycji.

 

 

Menu
Informacje
2124592