Przejdź do stopki

Udostępnienie do wglądu spisu członków Izby Rolniczej

Udostępnienie do wglądu spisu członków Izby Rolniczej

Treść

Urząd Gminy Kamienica informuje, że 25 sierpnia został udostępniony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu oraz kandydowania w tegorocznych wyborach do rad powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej.

Kandydatem do rady powiatowej izby rolniczej może być wyłącznie członek tej izby, znajdujący się w spisie uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym w którym kandyduje.
Zgodnie z terminarzem wyborów, kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej można zgłaszać najpóźniej do dnia 4 września 2023 r. Miejsce przyjmowania zgłoszeń: Urząd Gminy Kamienica, Kamienica 420 , pok. nr 17. Tutaj też można zasięgnąć informacji związanej z procedurą wyborczą.
Na stronie internetowej Małopolskiej Izby Rolniczej: https://mir.krakow.pl znajduje się zakładka WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2023, gdzie zamieszczone są informacje związane z wyborami oraz wzory wszystkich dokumentów (m.in. komplet dokumentów do zgłoszenia dla kandydata na członka powiatowej izby rolniczej).
Zakładka jest sukcesywnie aktualizowana o bieżące informacje związane z procedurą wyborczą.

 

Menu
Informacje
2124570