Przejdź do stopki

Dotacja z rządowego programu „Aktywna tablica”

Treść

Gmina Kamienica uzyskała dofinansowanie w kwocie 70 000,00 zł na realizację zadania „Aktywna tablica”. Pieniądze mają być przeznaczone na rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Gmina Kamienica w dniu 11 sierpnia 2023 r. podpisała umowę z Wojewodą Małopolskim na realizację zadania finansowanego ze środków publicznych, otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa w ramach realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.
Dofinansowanie trafi do dwóch szkół z terenu gminy Kamienica: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zasadnem.
Program „Aktywna tablica” 2020-2024 dedykowany jest między innymi dla szkół podstawowych, w których uczą się dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych, to szansa na uzyskanie wsparcia finansowego nawet do 35 000,00 zł. Łącznie z wkładem własnym w wysokości 8 750,00 zł, zapewnionym przez placówkę lub jej organ prowadzący, szkoła może dokonać zakupu specjalistycznego oprogramowania, sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii za kwotę nawet 43 750,00 zł.

 

 

Menu
Informacje
2070677