Przejdź do stopki

Symboliczne wbicie łopaty

Symboliczne wbicie łopaty

Treść

Symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęła się rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy. Inwestycja warta 20,5 mln zł jest konieczna, bo obecna oczyszczalnia wkrótce nie byłaby w stanie przerabiać zwiększającej się ilości ścieków.

W piątek 1 września wbito symboliczną, pierwszą łopatę pod realizację projektu  „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy”. Aktu tego dokonali: poseł Anna Paluch, wójt gminy Władysław Sadowski, przewodniczący Rady Gminy Hilary Majewski, kierownik ZGK Justyna Palkij, inspektor UG Łucja Jawor oraz Krzysztof Jagieła, właściciel firmy F.B. „MORCIN” z Ochotnicy Dolnej, która zrealizuje inwestycję.
Prace obejmą m.in. rozbudowę obiektów części mechanicznej, biologicznej oraz osadowej oczyszczalni ścieków w zakresie architektury, konstrukcji, technologii, instalacji sanitarnych, eklektycznych i zagospodarowania terenu.
Koszt budowy oczyszczalni o przepustowości 1400 m3 na dobę wyniesie 20 573 700  zł. Inwestycja zostanie dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

 

Menu
Informacje
2040607