Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE – XLI Sesja Rady Gminy Kamienica – 11 września

Treść

11 września 2023 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Kamienicy (sala konferencyjna) odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Kamienica.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII, XXXIX, XL sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
 5. Wręczenie statuetki Amico Digno. Wystąpienia zaproszonych gości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica na lata 2023-2027.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Limanowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Kamienica.  
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Kamienica z organizacjami pozarządowymi i z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamienica.
 12. Zapoznanie z korespondencją kierowaną do Rady Gminy Kamienica.
 13. Informacja o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie XLI Sesji Rady Gminy Kamienica.

OGŁOSZENIE – plik pdf

 

Menu
Informacje
2070651