Przejdź do stopki

INFORMACJA

Treść

Szanowni Państwo,

spotkania z Mieszkańcami Gminy Kamienica organizowane  przez zewnętrzne firmy, dotyczące Programu Czyste Powietrze i innych form dofinansowań nie są zlecone i autoryzowane przez Wójta Gminy Kamienica.

Mając na uwadze oficjalny komunikat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy/ wykonaniu audytów energetycznych  z  Firmą/ Firmami były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

URZĄD GMINY KAMIENICA JAK RÓWNIEŻ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE NIE PROMUJĄ KONKRETNYCH FIRM INSTALACYJNYCH I WYKONAWCZYCH.

Wnioskodawca dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty na własne ryzyko.

Zgodnie z komunikatem NFOŚiGW przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Wójt Gminy Kamienica

Menu
Informacje
1998579