Przejdź do stopki

Wójt odebrał promesę

Wójt odebrał promesę

Treść

W środę, 11 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie wręczono promesy gwarantujące przyznanie dofinansowania na projekty związane z głęboką modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej. Wójt Gminy Kamienica odebrał promesę w wysokości 1 148 570,65 zł na zadanie „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zbludzy”.

Dzięki środkom pochodzącym z Funduszy Europejskich w całej Małopolsce zostanie zrealizowanych łącznie 47 projektów związanych z głęboką modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej.
W ramach przedsięwzięcia „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zbludzy” będą docieplone ściany budynku i poddasze, wymieniona zostanie stolarka okienno – drzwiowa, zmodernizowana będzie kotłownia, dokonana zostanie wymiana grzejników oraz wykonana będzie instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW.
Zadanie dofinansowano w ramach Poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
W wydarzeniu uczestniczyli: poseł na Sejm RP Anna Paluch, marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałkowie Łukasz Smółka i Józef Gawron oraz radni województwa: Stanisław Bisztyga, Anna Mikosz i Jadwiga Wójtowicz.

 

Zdjęcia

Menu
Informacje
1998563