Przejdź do stopki

Zimowe utrzymanie dróg

Treść

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że zimowym utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się ZGK oraz firmy, które zawarły umowy na drodze postępowania przetargowego. Działania koordynują pracownicy ZGK, pod nr tel. 797 211 096 oraz 789 328 444, 18 3323025 wew. 30, 37, a także sołtysi poszczególnych obwodów, w godzinach od 7.30 – 15.30 (w przypadku utrudnionego kontaktu prosimy o wiadomość SMS).

Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kamienica odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej, pod nr tel. 18 33 37 833 (7.30 – 15.30).  Dyżurny ZUD – Baza PZD, ul. Żwirki i Wigury ­– nr tel. 18 33 72 381 lub 600 982 564 (całodobowo).

Zimowym utrzymaniem drogi wojewódzkiej nr 968 zajmuje się Zarząd Dróg Wojewódzkich. Centrala tel.: 12 44 65 700, 12 637 90 00.

Za utrzymanie chodników przy drodze powiatowej z Kamienicy w kierunku Limanowej odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg, natomiast przy drodze wojewódzkiej nr 968 – Zarząd Dróg Wojewódzkich.

 

 

Menu
Informacje
1998611