Przejdź do stopki

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2024 r.

Treść

W 2024 r. stawki za odbiór odpadów komunalnych dla mieszkańców budynków jednorodzinnych zamieszkałych całorocznie nie ulegną zmianie. Rada Gminy Kamienica po zakończeniu procedury przetargowej na wywóz odpadów komunalnych zdecydowała o pozostawieniu stawek na dotychczasowym poziomie.

Stawki te wynoszą:

  • 18 zł/mc od osoby – dla segregujących odpady,
  • 72 zł/mc od osoby – opłata podwyższona dla osób nie wywiązujących się z obowiązku segregacji.

Od 2024 r., na budynki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uchwałą Rady Gminy nałożono opłatę ryczałtową roczną, ustaloną w wysokości 220 zł – bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.
Jednocześnie Radni zdecydowali o dołożeniu kolejnych nowych miejsc odbioru śmieci. Będą one odbierane raz w miesiącu w terminie odbioru odpadów segregowanych z osiedli:

  • Szczawa: Pod Kiczora, Buków, Faltynówka, Nowa Cyrla;
  • Zalesie: Franki, Wierchy;
  • Zasadne: Gorcowiaki, Faronówka.

 

 

Menu
Informacje
2070655