Przejdź do stopki

INFORMACJA

INFORMACJA

Treść

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy informuje mieszkańców, że z dniem 1 stycznia 2024 r. zmianie ulegnie sposób rozliczania należności za odprowadzanie ścieków. Faktury będą wystawianie na koniec okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że pierwsza faktura za ścieki za okres styczeń – luty – marzec, zostanie wystawiona przez zakład w kwietniu 2024 roku.

Menu
Informacje
2070655