Przejdź do stopki

Informacja o przekroczeniu poziomu zerowego dla pyłu PM10 w powietrzu

Informacja o przekroczeniu poziomu zerowego dla pyłu PM10 w powietrzu

Treść

W dniu 10 stycznia 2024 r. istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (-50 μg/m3). Przewidywany czas trwania: od godz. 12:00 do 24:00.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu zerowego dla pyłu zawieszonego PM10 obejmuje powiaty: wadowicki, bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, Kraków, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, Nowy Sącz, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, Tarnów, tarnowski, tatrzański, wielicki.
Ostrzeżenie dla osób szczególnie wrażliwych wydawane jest w przypadku ryzyka wystąpienia dobowych stężeń pyłu PM10 przekraczających wartość dopuszczalną 50 μg/m3. Ostrzeżenie ma charakter informacyjny i ostrzegawczy dla ochrony wrażliwych grup ludności, do których należą: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze.

Wrażliwe grupy ludności:

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

 • ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
 • unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza (np. palenia w kominku).

Wrażliwe grupy ludności:

 • ogranicz przebywanie na zewnątrz,
 • osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (np. duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
 • ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz.

Dodatkowe informacje:

 • w przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem,
 • bieżące śledzenie informacji o danych pomiarowych ze stacji: (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current) i informacji o prognozowanych stężeniach,
 • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi.

 

Menu
Informacje
2070657