Przejdź do stopki

Aktualne taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Treść

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie, decyzją z dnia 18 grudnia 2013 r., zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kamienica. Nowe taryfy obowiązywać będą przez okres trzech lat.

DECYZJA I NOWE TARYFY – plik pdf

Menu
Informacje
1998663