Przejdź do stopki

Ankieta – zagospodarowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach

Ankieta – zagospodarowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach

Treść

Szanowni Państwo,

zwracamy się do Mieszkańców Gminy Kamienica kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu w kompostowniku przydomowym) na terenie Gminy Kamienica w 2023 roku. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 1530) dane zawarte w ankiecie są niezbędne do prawidłowego wyliczenia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, jaki gmina Kamienica musi osiągnąć tj. w wysokości co najmniej 35% wagowo – za rok 2023.

Niewłaściwa segregacja odpadów komunalnych prowadzi do wysokich kar dla gminy. Uwzględnienie bioodpadów z niniejszej ankiety daje szansę na uniknięcie kar finansowych.

Ponadto, Gmina Kamienica złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zakupu kompostowników dla mieszkańców. Liczymy, że wyposażenie gospodarstw domowych w kompostowniki zwiększy ilość odpadów zagospodarowanych „u źródła”. Wypełnienie ankiety pozwoli na oszacowanie zapotrzebowania na kompostowniki – będą mogły je otrzymać tylko osoby, które złożą wypełnioną ankietę.  

Ankietę należy odesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Kamienica, Kamienica 420; 34-608 Kamienica, lub mailowo na adres: gmina@kamienica.org.pl do dnia 29 lutego 2024 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w budynku Urzędu Gminy Kamienica – pok. 17, telefonicznie: 18 33 23 025 wew. 36.

Ankiety dostępne będą w Urzędzie Gminy Kamienica, u sołtysów oraz w miejscu wydawania worków/kodów w Kamienicy.

ANKIETA – plik pdf

 

 

 

Menu
Informacje
1998579