Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE

Treść

Na podstawie art.27 ust.1 art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2048) i uchwały Rady Gminy Kamienica nr XIX/167/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania:

WÓJT GMINY KAMIENICA
OGŁASZA
OTWARTY KONKURS PROJEKTÓW

na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w gminie Kamienica w 2024 r.

Cel strategiczny: poprawa warunków uprawiania sportu na terenie gminy i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej.

Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w 2024 r.- 120.000 zł   

Szczegóły na stronie: https://bip.malopolska.pl/ugkamienica,a,2412535,zarzadzenie-nr-or005072024-wojta-gminy-kamienica-z-dnia-21-lutego-2024-roku-w-sprawie-ogloszenia-otw.html

 

 

Menu
Informacje
2040624