Przejdź do stopki

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Treść

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej, zwraca się z prośbą o zwrócenie uwagi na nasilone zjawisko wałęsających się psów, a tym samym na znaczny wzrost zgłaszanych ilości pogryzień.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikacje właściciela lub opiekuna zakaz nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście oraz nie dotyczy podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

W przypadku nie zachowania ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia zgodnie z art. 77. Kodeksu wykroczeń:

  1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
  2. Kto dopuszcza się czynu określonego w par. 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

UG Kamienica

 

Menu
Informacje
2070635