Przejdź do stopki

Ostatnia w tej kadencji sesja Rady Gminy

Ostatnia w tej kadencji sesja Rady Gminy

Treść

25 marca 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji odbyła się XLVIII Sesja Rady Gminy Kamienica – ostatnia w mijającej kadencji 2018-2024. W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście, m.in.: poseł na sejm RP – Urszula Nowogórska i wicestarosta powiatu limanowskiego – Agata Zięba. Radni podejmowali ostatnie decyzje przed kwietniowymi wyborami samorządowymi.

Decyzje, które zapadły, dotyczyły m.in. zmiany budżetu gminy Kamienica, edukacji (form i trybu przyznawania nagród Wójta Gminy Kamienica za wyniki w nauce, osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy). Radni procedowali również o zmianę uchwały Rady Gminy Kamienica w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamienica i przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamienica.
Podsumowania działań dokonał także wójt Władysław Sadowski, zwracając uwagę, że mimo wielu niesprzyjających sytuacji związanych m.in. z pandemią Covid-19, wojną na Ukrainie i powstałymi w wyniku tego kryzysami gospodarczymi, przeprowadzono wiele kosztownych inwestycji na niespotykaną skalę. W samej infrastrukturze drogowej zmodernizowano ponad 35 km dróg z nawierzchnią asfaltową i dodatkowo 5 km dróg z nawierzchnią ulepszoną (betonową). Wydatki na te zadania przekroczyły w latach mijającej kadencji 20 mln zł, co jest historycznym osiągnięciem. Drugim obszarem, na który wydatkowano w ostatnich latach największe środki finansowe, jest gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Łączny budżet tego obszaru w ostatnich latach to 13 912 724 zł.
XLVIII sesja była także okazją do podsumowań i podziękowań za pracę. Wójt i przewodniczący rady wręczyli radnym i kierownikom jednostek organizacyjnych podziękowania za wkład pracy i zaangażowanie na niwie samorządowej.

Po 26 latach bycia radnym i zarazem przewodniczącym Rady Gminy Kamienica z funkcją tą żegna się Stefan Kuchnia (w tej kadencji przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Gminy Kamienica).
Jako radny w czasie swojej pracy samorządowej kreował i wspierał wiele ważnych dla życia gminy i jej mieszkańców inicjatyw. Nigdy nie odmawiał pomocy i zawsze angażował się  w życie lokalnej społeczności.

 

Menu
Informacje
2124607