Przejdź do stopki

GMINNE KONFRONTACJE TEATRALNE

GMINNE KONFRONTACJE TEATRALNE

Treść

10 kwietnia 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy odbyły się I Gminne Konfrontacje Teatralne zorganizowane przez Zespół Szkoły i Przedszkola w Zbludzy, adresowane do szkolnych teatrzyków działających na terenie gminy.

Celem konkursu było: zaprezentowanie dorobku artystycznego szkolnych zespołów  teatralnych działających w placówkach oświatowych, pogłębianie edukacji teatralnej, inspirowanie do twórczej działalności, prezentacja osiągnięć twórczych w dziedzinie repertuaru, kreatywności scenicznej oraz wyrazu artystycznego, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań kulturą teatralną oraz szerzenie kultury żywego słowa.
Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Kamienica – Władysław Sadowski.
Po obejrzeniu wszystkich przedstawień komisja konkursowa w składzie: Hilary Majewski – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy, Elżbieta Citak –  Animator Kultury w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy, Danuta Sopata – emerytowana nauczycielka języka polskiego, dokonała podsumowania i postanowiła wyróżnić uczestników (wg kolejności prezentacji):

  1. Przedszkole Niepubliczne Mały Salomon za spektakl pt. Baśniowy ambaras, w tym za: gra aktorska, scenografię, charakteryzację i kostiumy oraz scenariusz o wysokich walorach artystycznych i wychowawczych.
  2. Zespół Teatralny Iskierka ( kategoria I-III) za spektakl pt. Królewna Śnieżka, w tym za: grę aktorską, kostiumy, muzykę.
  3. Szkoła Podstawowa w Szczawie za spektakl pt. Śpiąca królewna, w tym: grę aktorską, piękne kostiumy, rekwizyty, ruch sceniczny, choreografię, oprawę muzyczną.
  4. Zespół Szkoły i Przedszkola w Zbludzy za spektakl pt. Pali się, w tym: grę aktorską, scenografię, oprawę muzyczną, dynamikę i reżyserię.
  5. Zespół teatralny Kurtyna w górę  ze Szkoły Podstawowej w Zasadnem za spektakl pt. Wizyta na Zielonym Wzgórzu, w tym: grę aktorską, scenografię, kostiumy, wykorzystanie przestrzeni scenicznej.

Komisja postanowiła również wyróżnić młodych aktorów:
I wyróżnienie dla odtwórcy roli Wielkiego Baja w spektaklu Baśniowy ambaras.
Ponadto wyróżnieni zostali odtwórcy ról:

  • Krasnal w czerwonych spodniach i Zła Królowa w spektaklu Królewna Śnieżka,
  • Zła Wróżka i Trębacz w spektaklu Śpiąca królewna,
  • Strażak na drabinie w spektaklu Pali się,
  • Ania w spektaklu Wizyta na Zielonym Wzgórzu.

Podsumowując wydarzenie, Pan Hilary Majewski zwrócił uwagę, że przygotowanie imprezy wymagało niebywałego wysiłku zarówno ze strony organizatorów, jak i nauczycieli którzy przygotowali grupy teatralne do konkursu, dlatego słowa dużego uznania należą się Dyrektor Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zbludzy – Annie Adamczyk, Paniom: Annie Kulig - Gabryś, Annie Faron, Iwonie Uszko i Justynie Banach z Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zbludzy, Pani Karolinie Drabik z Przedszkola Niepublicznego Mały Salomon, Pani Annie Jurkowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie oraz Paniom: Magdalenie Zygmunt i Magdalenie Jurek ze Szkoły Podstawowej w Zasadnem. Warta podkreślenia jest również inicjatywa podjęta przez organizatorów.
Pani Elżbieta Citak zwróciła uwagę na wysoki poziom prezentowanych spektakli, ekspresję twórczą uczestników. Pogratulowała wszystkim młodym aktorom, którzy tak radośnie i bez tremy odegrali na scenie różnorodne role  oraz wyraziła nadzieję, że  Gminne Konfrontacje Teatralne wejdą na stałe do kalendarza gminnych imprez kulturalnych.
Pani Danuta Sopata dodała, że konkurs był wyjątkową okazją do świetnej zabawy, podkreślając, że praca nad przedstawieniem stanowy szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej dla dzieci. Edukacja teatralna wynika także z założeń obowiązującej podstawy programowej, a zabawa w teatr oddziałuje na sferę emocjonalną, poznawczą i społeczną dzieci, wspomaga aktywność, wykorzystuje spontaniczną, właściwą naturze dzieci ekspresję oraz skłonność do naśladownictwa i zabawy, usprawnia komunikację i współpracę w grupie. W skład edukacji teatralnej wchodzą trzy elementy: uczestnictwo w kulturze teatralnej, działania twórcze oraz wiedza o teatrze, dlatego inicjatywa podjęta przez Organizatorów jest niezwykle cenna. Trzeba wielkiej mądrości, pracy i pasji nauczycieli, którzy w dobie dynamicznie rozwijającej się cywilizacji, komputerów i Internetu dbają o twórczy rozwój dzieci, kształtują ich wyobraźnię oraz bogatą i wrażliwą osobowość.

Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, statuetki oraz nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Kamienica i anonimowych sponsorów.

 

 

Menu
Informacje
2070677