Przejdź do stopki

EkoMałopolska Baza Instalatorów

EkoMałopolska Baza Instalatorów

Treść

Zarząd Województwa Małopolskiego i Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości uruchomili EkoMałopolską Bazę Instalatorów (EMBI).

EMBI to przejrzysta baza danych umożliwiająca wyszukiwanie przedsiębiorców, oferujących swoje usługi związane z szeroko pojętą branżą odnawialnych źródeł energii na terenie Małopolski. Można w niej wyszukać wykonawcę instalacji m.in. paneli fotowoltaicznych, różnych rodzajów pomp ciepła, kotłów grzewczych spełniających wymagania ekoprojektu, a nawet stacji ładowania pojazdów elektrycznych i inteligentnych systemów zarządzania energią. Baza będzie sukcesywnie powiększana o kolejnych instalatorów.
Do bazy może wpisać się każdy ekoinstalator, czyli przedsiębiorstwo świadczące usługi na terenie województwa małopolskiego. Wszystkie przesłanki pozwalające na wpis do EMBI zostały szczegółowo scharakteryzowane w regulaminie.
EMBI jest dostępne dla każdego mieszkańca Małopolski. Zarówno użytkownicy jak i instalatorzy korzystają z bazy nieodpłatnie.

Małopolska Baza Ekoinstalatorów dostępna jest pod adresem:
https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/instalatorzy/

Bazę Ekoinstalatorów opracowano w ramach działania C4 projektu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA/LIFE 19 IPC/PL/000005), finansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Menu
Informacje
2070635