Przejdź do stopki

Wójt i radni złożyli ślubowanie

Wójt i radni złożyli ślubowanie

Treść

7 maja 2024 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji odbyła się I sesja Rady Gminy IX kadencji, podczas której wójt i nowo wybrani radni złożyli ślubowanie.

Sesje otworzył najstarszy wiekiem radny – Wiesław Zasadni. W porządku obrad znalazły się takie punkty jak: złożenie ślubowania przez radnych i wójta, wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady, ustalenie uposażenia wójta, powołanie stałych komisji rady oraz ich przewodniczących.
Na początku obrad głos zabrał Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Kamienicy – Jarosław Augustyniak, który dokonał wręczenia zaświadczeń o wyborze na radnego oraz zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Kamienica. Następnie radni i wójt Władysław Sadowski złożyli ślubowanie.
W głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Rady Gminy wybrano Hilarego Majewskiego (w głosowaniu: za - 12, przeciw - 3, wstrzymało się - 0).
Wiceprzewodniczącą Rady Gminy wybrana została Józefa Gorczowska  (w głosowaniu: za - 13, przeciw - 2, wstrzymało się - 0).
Realizując porządek obrad radni uchwalili wynagrodzenie wójta gminy w wysokości 18 651,00 zł (brutto), na które składa się: wynagrodzenie zasadnicze – 10 250,00 zł, dodatek funkcyjny – 2 520,00 zł, dodatek specjalny – 3 831,00 zł i wysługa lat – 2 050,00 zł.
Na mocy odrębnych uchwał powołano składy osobowe komisji, działających przy Radzie Gminy:

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego: Piotr Mikołajczyk – przewodniczący, Józefa Gorczowska, Genowefa Majewska, Elżbieta Citak, Szymon Wąchała, Rafał Palkij, Piotr Kuziel.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu: Szymon Wąchała – przewodniczący, Hilary Majewski, Jan Berdzik, Piotr Mikołajczyk, Wiesław Wierzycki, Krzysztof Wąchała, Wiesław Zasadni.

Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska: Krzysztof Rusnak – przewodniczący, Piotr Kuziel, Józefa Gorczowska, Wiesław Wierzycki, Rafał Palkij, Stanisław Majda, Krzysztof Wąchała.

Komisja Rewizyjna: Elżbieta Citak – przewodnicząca, Wiesław Zasadni, Krzysztof Wąchała, Krzysztof Rusnak, Mieczysław Adamczyk.

Komisja  Skarg, Wniosków i Petycji: Genowefa Majewska – przewodnicząca, Józefa Gorczowska, Elżbieta Citak, Wiesław Wierzycki, Stanisław Majda, Jan Berdzik, Mieczysław Adamczyk.

Od tego momentu wybrani w wyborach samorządowcy oficjalnie rozpoczęli pełnienie swoich obowiązków.

 

 

Menu
Informacje
2070673