Przejdź do stopki

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienica

Treść

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENICA

z dnia 09 maja 2024 roku

w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami

dotyczących utworzenia Gminy Szczawa

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2024 r. poz. 609) oraz § 3 i §6 ust. 1 Uchwały nr XLIX/344/24  Rady Gminy Kamienica z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących utworzenia Gminy Szczawa w granicach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia Gminy Szczawa i Grabówka, ustala się kalendarz czynności konsultacyjnych zawierających terminy i miejsca przeprowadzenia konsultacji.

  1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone podczas Zebrań Wiejskich we wszystkich Sołectwach Gminy Kamienica.
  2. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia opinii mieszkańców w drodze ankiety konsultacyjnej. Ankieta będzie udostępniona mieszkańcom Gminy Kamienica podczas zebrań wiejskich, którą należy złożyć do urny.
  3. Ustala się terminy i miejsca do przeprowadzenia konsultacji.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ

Zebranie Wiejskie Sołectwa Szczawa:

w dniu 12.05.2024 r. o godz. 13.00 w budynku remizy OSP Szczawa.

Zebranie Wiejskie Sołectwa Zalesie:

w dniu 19.05.2024 r. o godz. 11.00 w budynku Sali gimnastycznej SP w Zalesiu.

Zebranie Wiejskie Sołectwa Zbludza:

w dniu 19.05.2024 r. o godz. 12.30 w budynku remizy OSP Zbludza.

Zebranie Wiejskie Sołectwa Zasadne:

w dniu 19.05.2024 r. o godz. 14.00 w budynku remizy OSP Zasadne.

Zebranie Wiejskie Sołectwa Kamienica Dolna:

w dniu 19.05.2024 r. o godz. 15.00 w budynku SP nr 2 w Kamienicy.

Zebranie Wiejskie Sołectwa Kamienica Górna:

w dniu 19.05.2024 r. o godz. 17.00 w budynku remizy OSP w Kamienicy.


Wójt Gminy Kamienica

(-) Władysław Sadowski

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENICA - plik pdf

 

 

 

 

Menu
Informacje
2070657