Przejdź do stopki

Ruszają kontrole przestrzegania uchwały antysmogowej na terenie Gminy Kamienica

Treść

Plan kontroli palenisk

pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej i spalania odpadów

w 2024 roku na terenie Gminy Kamienica

 

Zgodnie z Programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – załącznika nr 1 do uchwały Nr LXXV/1102/23 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2023 r., gmina ma obowiązek przeprowadzenia określonej liczby kontroli* palenisk.

W 2024 roku na terenie Gminy Kamienica zaplanowano przeprowadzanie kontroli planowych w 60 budynkach. Kontrola będzie polegała na sprawdzeniu wszystkich źródeł ogrzewania w budynku, pomieszczenia kotłowni, składu opału, jakości stosowanego paliwa (na postawie świadectwa jakości paliwa). Podczas kontroli pracownicy będą mogli pobrać próbki popiołu i wykonać dokumentację fotograficzną. Z przeprowadzonych czynności zostanie sporządzony protokół.
Po każdej aktualizacji harmonogram zostanie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamienica  oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Harmonogram kontroli w 2024 r. roku na terenie Gminy Kamienica:

L.p.

Miejscowość

Ilość kontroli

1.

Kamienica

20

2.

Szczawa

20

3.

Zbludza

5

4.

Zalesie

10

5.

Zasadne

5

 

Razem:

60

 

* Podstawa prawna: art. 379 i 380 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz.54).

 

 

 

 

Menu
Informacje
2084133