Przejdź do stopki

Warunki wspierania edukacji uzdolnionych uczniów

Treść

Szczegółowe warunki wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamienica, formy i zakres tego wsparcia oraz zasady i tryb postępowania w tych sprawach określa „Regulamin przyznawania nagród Wójta Gminy Kamienica za wyniki w nauce, osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kamienica”, stanowiący załącznik do uchwały nr XLVIII/339/24 Rady Gminy Kamienica z dnia 25 marca 2024 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Uchwała nr XLVIII/339/24 Rady Gminy Kamienica - plik pdf

Regulamin przyznawania nagród Wójta Gminy Kamienica - plik pdf

 

Menu
Informacje
2084190