Przejdź do stopki

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2020 roku

Status przetargu: nowy,

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  W 2020 roku

Na mocy art. 13 a ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający tj. Gmina Kamienica z siedzibą 34 – 608 Kamienica 420 sporządziła plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 roku 

Lp.

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

RODZAJU ZAMÓWIENIA

TRYB/ PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA

1.

Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kamienica

 roboty budowlane

 Przetarg nieograniczony

240 000,00

 III kwartał 2020

2. 

Modernizacja drogi Baziaki – Wierchy w  Zalesiu

 roboty budowlane

 Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kamienica nr ZPI.0050.18.2014 z dnia 16.04.2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których szacunkowa wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gminie Kamienica

20 000,00

II kwartał 2020

3.

Modernizacja drogi Kuźle – Wąchały w Szczawie

 roboty budowlane

 Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kamienica nr ZPI.0050.18.2014 z dnia 16.04.2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których szacunkowa wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gminie Kamienica

20 000,00

II kwartał 2020

4.

Modernizacja drogi Pierzgi w Kamienicy 

 roboty budowlane

 Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kamienica nr ZPI.0050.18.2014 z dnia 16.04.2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których szacunkowa wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gminie Kamienica

30 000,00

II kwartał 2020

5.

Modernizacja drogi Wyrębiska w Zalesiu

 roboty budowlane

 

 

 Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kamienica nr ZPI.0050.18.2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których szacunkowa wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gminie Kamienica

30 000,00

II kwartał 2020

6.

Odbudowa kładki pieszej w Szczawie 

 roboty budowlane

 Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kamienica nr ZPI.0050.18.2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których szacunkowa wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gminie Kamienica

60 000,00

 II kwartał 2020

7.

Odbudowa mostku Równia w Szczawie

roboty budowalne

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kamienica nr ZPI.0050.18.2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których szacunkowa wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gminie Kamienica

20 000,00

 II kwartał 2020

8.

Odbudowa mostu Chlipały w Szczawie

roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

431 980,00

II kwartał 2020

9.

Rozbudowa szlaków wielofunkcyjnych wokół Góry Mogielica i szlaków łącznikowych wraz z ich połączeniem z trasą główną VeloDunajec

roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 344 279,00

I kwartał 2020

10.

Wymiana pieców na gazowe w budynkach komunalnych  

roboty budowlane

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kamienica nr ZPI.0050.18.2014 z dnia 16.04.2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których szacunkowa wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gminie Kamienica

20 000,00

 II kwartał 2020

11.

Modernizacja budynku OSP w Kamienicy

roboty budowlane

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kamienica nr ZPI.0050.18.2014 z dnia 16.04.2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których szacunkowa wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gminie Kamienica

80 000,00

II kwartał  2020

12.

Modernizacja kotłowni w budynku OSP w Szczawie

roboty budowlane

 

 

 

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kamienica nr ZPI.0050.18.2014 z dnia 16.04.2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których szacunkowa wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gminie Kamienica

20 000,00

 I kwartał 2020

13.

Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawie 

roboty budowlane

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kamienica nr ZPI.0050.18.2014 z dnia 16.04.2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których szacunkowa wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gminie Kamienica

20 000,00

 II kwartał 2020

14.

Montaż OZE w indywidualnych  gospodarstwach domowych

roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 159 265,00

 III kwartał 2020

15.

Przebudowa i rewitalizacja Centrum Kamienicy

roboty budowlane

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Kamienica nr ZPI.0050.18.2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których szacunkowa wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gminie Kamienica

 150 000,00

II kwartał 2020

 

                              

                                                                                                               Zatwierdził

                                                                                              dr Władysław Sadowski

                                                                                              Wójt Gminy Kamienica


Menu
Informacje
1998481