Przejdź do stopki

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021

Status przetargu: nowy, Umieścił: D. Kuziel

Działając na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) w załączeniu publikujemy Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie Gmina Kamienica przewiduje przeprowadzić w roku 2021.


Menu
Informacje
1559969