Przejdź do stopki

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej w związku z opublikowaniem Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 19 maja 2023 roku (Dz. urz. woj. małopolskiego z 2023 r. poz. 3691) w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HP AI) na terenie powiatu wielickiego, bocheńskiego, my

W dniach 2-4 czerwca 2023 r. delegacja samorządowa naszej gminy przebywała z wizytą w partnerskiej gminie Komorniki. Wizyta związana była z obchodami XXIX Dni Komornik oraz ze „Spotkaniem Przyjaciół Gminy Komorniki”. Do Komornik udali się przedstawiciele naszego samorzą

10 czerwca w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie z okazji Święta Małopolski 2023 odbędzie się ogólnodostępna, prawdziwie ODLOTOWA i energetyzująca IMPREZA PLENEROWA! W nawiązaniu do zbliżających się Igrzysk Europejskich, których gospodarzem jest Województwo Mało

Piękna pogoda, liczne atrakcje oraz mnóstwo radości – tak wyglądał Dzień Dziecka zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy. W czwartek, 1 czerwca Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy zaprosił  najmłodszych mieszkańc&oa

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych. Badanie „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych” (formularz R-SGR) oraz badani

Szanowni mieszkańcy gminy Kamienica, w dniach 5-11 czerwca 2023 przypada kulminacja wydarzeń wpisujących się w  obchody Europejskiego Zielonego Tygodnia – Green Week. Jest to wydarzenie organizowane przez Komisję Europejską, poświęcone kwestiom związanym z ochroną środowiska

Dzień Matki, corocznie obchodzony 26 maja, jest wyrazem szacunku, miłości oraz podziękowaniem za trud włożony w wychowanie. Z tej okazji dzieci biorące udział w zajęciach folklorystycznych, teatralnych i wokalnych zaprezentowały bogaty program artystyczny. 25 maja w Gminnym Ośrodku Kul

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do następujących dokumentów tj.: budżetu LSR, planu działania, planu finansowego oraz przedsięwzięć w ramach opracowywanej strategii roz

BO Małopolska: Pomóż nam rozdzielić 14 mln zł na dobre pomysły! Trwa głosowanie w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Od połowy maja do połowy czerwca każdy mieszkaniec Małopolski może zdecydować, które zadania będą realizowane w ko

18 maja już po raz 12.  Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Zasadnem  zorganizowała Gminny Konkurs Gawędziarski Gorczańskie Bajanie. Gawędziarzy z terenu gminy oceniała Komisja Artystyczna w składzie: dr Artur Czesak, Monika Kurzeja, Elżbieta Citak, Irena Hyrc, która

19 maja 2023 r. w Starym Sączu odbyło się coroczne spotkanie samorządowców z województwa małopolskiego. Wydarzenie to, które na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń w Małopolsce, jest symbolicznym upamiętnieniem pierwszych w pełni wolnych wybor&

W dniach 17 - 19 maja 2023 r. młodzież ze szkół podstawowych z naszej gminy przebywała w partnerskiej gminie Smiżany na kolejnej siedemnastej już Spartakiadzie Młodzieży „Młodość ponad granicami”. Zaprzyjaźnione gminy: Smiżany, Komorniki i Kamienica wróciły do

W Pijalni Wód Mineralnych w Szczawie oprócz naturalnych wód leczniczych będzie można skorzystać także z oferty gastronomicznej. Już od 20 maja br. będzie można tutaj napić się kawy i zjeść ciastko. Zapraszamy!      

Do 30 czerwca 2023 r. można zgłaszać kandydatów na ławników sądu rejonowego. Obecna kadencja ławników kończy się 31 grudnia 2023 r. Rada Gminy Kamienica  jesienią bieżącego roku dokona wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Limanowej na kadencję 2024 – 20

Wójt Gminy Kamienica podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie załącznika. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – plik pdf

Trwa czwarty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”. Beneficjentami mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. „Prawo przedsiębiorców, wykonujący działalność gospodarczą”. Progra

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabory kandydatów na wolne stanowiska pracy Referent/Specjalista (w zależności od doświadczenia) w Zespole Klienta Indywidualnego i w Zespole Rozliczeń Klienta Indywidualnego. ZAŁĄCZNIKI: OG

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), Wójt Gminy Kamienica zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Kamienica raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczeg&o

12 maja 2023 r., o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kamienica miała miejsce XXXVII Sesja Rady Gminy Kamienica. W początkowej części obrad Radni wysłuchali wystąpienia Powiatowego Inspektora Weterynarii – Anety Kawuli, która na podstawie przygotowanej prezentacji

W dniach 10 – 14 maja br. w Podegrodziu odbył się 40. Konkurs Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych DRUZBACKA. Od środy do piątku trwały przesłuchania konkursowe, a w niedzielę odbył się koncert finałowy połączony z ogłos

Menu
Informacje
2040557