Przejdź do stopki

15 marca 2023 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy odbyły się eliminacje szczebla gminnego kolejnej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Poż

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy zwraca się  z prośbą do mieszkańców korzystających z gminnej sieci wodociągowej o przekazywanie aktualnych stanów liczników do dnia 24 marca  2023 roku telefonicznie pod nr 18 33 23 025 wew. 30 lub na

13 marca 2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kamienica odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy Kamienica. Na sesji z istotniejszych punktów obrad znalazły przedłożenia sprawozdań z pracy komisji rady gminy za 2022 r. oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planów pracy t

Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Krakowie zaprasza w imieniu Ministra Obrony Narodowej do wzięcia udziału w Wojskowych Targach Służby i Pracy organizowanych w 16 lokalizacjach na terenie całego kraju. To jedyne w Polsce wydarzenie mające na celu szerokie promowanie oferty służby wojskowe

Piosenki biesiadne, a także utwory znane i lubiane z polskich i zagranicznych scen to tegoroczna marcowa dedykacja dla mieszkanek Kamienicy w wykonaniu Barbary i Aleksandra Porzucków. 9 marca w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy odbyło się spotkanie z okazji Dnia K

Zabawa, koncerty, telewizja, wieka estrada a przede wszystkim najlepsza atmosfera oraz zaangażowanie Kół Gospodyń Wiejskich – to główni bohaterowie Festiwalu „Polska od Kuchni”. Ta wyjątkowa i niepowtarzalna trasa jedzie w Polskę już po raz trzeci! Chcąc uh

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego przekazuje istotne informacje dla inwestycji zlokalizowanych na terenie Parku Krajobrazowego lub Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na terenie danej formy ochrony przyrody obowiązują zakazy wynikające z właściwej tery

Przez dwie soboty i niedziele (25 i 26 lutego oraz 4 i 5 marca) w  Hali Widowiskowo – Sportowej  w Kamienicy rozgrywany był cykl halowych turniejów piłki nożnej  „HALNY CUP 2023”. Jego organizatorem był Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy  HALNY K

13 marca 2023 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Kamienicy (sala konferencyjna) odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Kamienica. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII, XXXIV i XXXV se

Urząd Gminy Kamienica przypomina, że w dniach 1 i 2 marca 2023 r. firma EMPOL odbierać będzie odpady wielkogabarytowe z terenu naszej gminy. Odpady odbierane będą z miejsc, z których firma EMPOL odbiera pozostałe odpady komunalne: 1 marca (środa) - Kamieni

Wójt Gminy Kamienica i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy zapraszają PANIE na spotkanie z okazji DNIA KOBIET, które odbędzie  się w czwartek 9 marca o godz. 17:30 w sali GOKSiR w Kamienicy.    

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: Specjalista w Zespole Promocji i Kontaktów z Mediami w wymiarze: 2 osoby – 2 etaty. Miejsce wykonywania pracy – Kraków. Ogłosz

W ramach współpracy z Gminą Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zespole Szkoły  i Przedszkola w Zbludzy został przeprowadzony wykład profilaktyczny  pt. „Profilaktyka poprzez wartości”. Prelekcja została poprowadzona przez pracowników St

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1846, poz. 2185). Wójt Gminy Kamienica ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Kamienica przeznaczona zostaje do dzierżawy czę

24 lutego 2023 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Kamienicy (sala konferencyjna) odbędzie się XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kamienica. PORZĄDEK OBRAD: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżet

20 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy odbył się BABSKI COMBER, zorganizowany przez Stowarzyszenie Seniorów w Gminie Kamienica. Na tę okazję panie przygotowały specjalne prezentacje muzyczne i kabaretowe. Tegoroczny comber przyjął charakter radosnej zab

W dniu 13 lutego 2023 roku Gmina Kamienica podpisała umowę powierzenia grantu: Grant nr 1 w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych. W ramach Grantu nr 1 szkoły będą wyposaż

17 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy odbyło się podsumowanie konkursu „CZYTELNIK ROKU 2022”. W czterech kategoriach wiekowych (3-6 lat, 7-12 lat, 13-18 lat, osoby dorosłe) nagrodzonych zostało 41 najaktywniejszych czytelników z terenu naszej gmi

Menu
Informacje
2040632